Itsetunnolla tarkoitetaan sitä, millainen käsitys sinulla on itsestäsi, esimerkiksi millainen ja kuinka hyvä olet mielestäsi. Itsetunto perustuu kykyyn havaita omat tunteet ja ajatukset, tarpeet ja toiveet sekä heikkoudet ja vahvuudet. Itsetunnossa voi tapahtua muutoksia ajan myötä, jolloin esimerkiksi ihmissuhteiden kariutuminen voi saada meidät kyseenalaistamaan näkemystämme itsestämme.

Vaikkei kenenkään tarvitse tavoitella täydellistä itsetuntoa, on hyvällä itsetunnolla hyötynsä. Hyvä itsetunto ei tarkoita itsekkyyttä, eikä itsensä näkemistä vain täysin hyvänä. Hyvää itsetuntoa kuvastavat totuudenmukainen näkemys omista vahvuuksista ja heikkouksista, itsensä arvostaminen ja riippumattomuus muiden ihmisten mielipiteistä. Kun sinulla on hyvä itsetunto luotat kykyysi suoriutua haasteista, kunnioitat itseäsi ja arvostat elämääsi. Hyvän itsetunnon avulla kykenet myös kohtaamaan epävarmuudet ja pettymykset.

Henkilön, jolla on hyvä itsetunto, on helpompi hyväksyä itsensä ja toiset ihmiset sellaisina kuin olemme. Meistä jokaisella on kehitystarpeemme, mutta voimme niistä huolimatta olla arvokkaita ihmisiä. Hyvä itsetunto myös lisää elämäntyytyväisyyttä ja elämänhallinnan tunnetta sekä edesauttaa myönteistä mielialaa.

Itsetunnon kehittäminen

Omaa itsetuntoa voi kehittää. Voit aloittaa pohtimalla, kuinka kohtaat ihmisiä, joita kunnioitat ja arvostat. Samoin sinun tulisi suhtautua itseesi. Itsekritiikki voi helposti yltyä kohtuuttomuuksiin ja korvan juuressa supisevaa kriitikkoa on hyvä laittaa aika ajoin aisoihin.

Yritä keskittyä vahvuuksiisi. Voit esimerkiksi kirjoittaa ylös asioita, joissa olet mielestäsi hyvä, tai piirteitä, joista pidät. Listaa myös millaista positiivista palautetta olet saanut muilta ihmisiltä, sekä millaisia saavutuksia ja onnistumisia olet jo tähän mennessä saavuttanut. Olet arvokas ja ansaitset kehuja niin itseltäsi kuin muiltakin, joten ota ne avoimesti vastaan.

Itsetunnon rakentamista auttaa, kun tunnistat omat toiveesi ja tarpeesi. Laita itsesi etusijalle ja uskalla kertoa myös muille, mitä tarvitset heiltä. Osaa myös tarvittaessa kieltäytyä muiden pyynnöistä oman hyvinvointisi edistämiseksi.

Tukea elämään

Mikäli sinua mietityttää oma tai läheisesi tilanne, tarvitset tukea tai et tiedä, kuinka jatkaa eteenpäin, voit olla yhteydessä asiantuntijoihimme puhelimitse oikean suunnan löytämiseksi.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset