Seksuaaliväkivaltaa ovat kaikki ilman suostumusta tehdyt seksuaaliset teot sekä niihin pakottaminen tai painostaminen. Seksuaaliväkivalta rikkoo seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja loukkaa aina myös yksityisyyttä. Jokaisella on oikeus niin henkiseen kuin keholliseenkin koskemattomuuteen. Seksuaalista väkivaltaa ovat esimerkiksi seksuaaliseen tekoon pakottaminen tai painostaminen, raiskaus, fyysinen satuttaminen seksin aikana, pakottaminen seksiin muiden kanssa, koskettelu, seksillä kiristäminen sekä ehkäisyn kieltäminen. Myös parisuhteessa jokaisella on samat oikeudet, eikä seksuaaliset teot ole oikeutettuja ilman kaikkien osapuolten suostumusta. Seksuaaliväkivallan uhreiksi joutuvat ihmiset iästä ja sukupuolesta riippumatta, mutta yleisimmin uhrit ovat nuoria naisia.

Seksuaaliväkivallan seuraukset

Kun seksuaalista väkivaltaa tapahtuu parisuhteessa läheisen ihmisen toimesta, voi uhrin olla vaikeaa tunnistaa joutuneensa väkivallan kohteeksi. Mikään ei kuitenkaan oikeuta toisen henkilön seksuaalioikeuksien rikkomista. Seksuaaliväkivalta on rikos, mutta sinun tehtäväsi ei ole määritellä onko rikosta tapahtunut. Seksuaalista väkivaltaa parisuhteessaan kokeneiden avun hakeminen usein pitkittyy. Syitä sille, ettei apua haeta, voivat olla esimerkiksi syyllisyys, häpeä, huoli omasta tai esimerkiksi lasten turvallisuudesta, huoli rahallisesta toimeentulosta, pelot liittyen siihen mitä muut läheiset ajattelevat tilanteesta tai omat tunteet kumppania kohtaan. Seksuaalista väkivaltaa uhriin kohdistanut kumppani voi myös vakuuttaa muuttuvansa tai katuvansa tekoaan, jonka vuoksi uhri ei hae itselleen apua.

Seksuaaliväkivalta rikkoo uhrin luottamusta ja turvallisuuden tunnetta. Tapahtunut voi aiheuttaa pelkoa ja traumaoireita. Lähes 40 % seksuaaliväkivallan uhreista sairastuukin traumaperäiseen stressihäiriöön. Lisäksi seurauksena voi olla esimerkiksi mielialahäiriöitä ja uhri voi pyrkiä selviytymään tilanteesta päihteiden käytön tai itsensä vahingoittamisen avulla.

Apua seksuaaliväkivaltaa kokeneille

Mikäli olet joutunut seksuaalisen väkivallan uhriksi, muista ettei syy ole sinun ja asian käsittelyyn on saatavilla apua. Kaikki tilanteen aiheuttamat tunnereaktiot ovat hyväksyttäviä ja tunteet voivat nousta pintaan vasta pidemmänkin ajan kuluttua. Jos olet juuri kokenut seksuaaliväkivaltaa, älä peseydy äläkä vaihda yllä oleviasi vaatteita ja hakeudu ensi sijassa lääkäriin, vaikket havaitsisi itsessäsi vammoja tai et vielä olisi päättänyt haluatko tehdä asiasta rikosilmoitusta. Ota myös yhteys poliisiin. Mikäli tapahtuneesta on kulunut jo pidemmän aikaa voit olla yhteydessä puhelimitse asiantuntijoihimme oikean avun löytämiseksi.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset