Me kaikki kohtaamme elämässämme hankalia elämäntilanteita, pettymyksiä ja kriisejä. Niistä selviytymisessä auttaa resilienssi.

Resilienssillä tarkoitetaan yksilön kykyä ponnahtaa takaisin elämän vastoinkäymisistä ja säilyttää toimintakyky haastavissakin elämäntilanteissa. Siihen kuuluvat olennaisesti sinnikkyys, joustavuus ja myönteisyys, jotka auttavat kannattelemaan, kun elämässä on vaikeuksia tai suuria muutoksia. Resilienssi mahdollistaa myös vastoinkäymisistä oppimisen ja tarjoaa alustan henkilökohtaiselle kasvulle.

Ihmiset eroavat resilienssin tasoltaan toisistaan ja joillakin ihmisillä sitä on enemmän ja joillain vähemmän. Resilienssin kehittymiseen vaikuttavat esimerkiksi persoonallisuustekijät, aiemmat elämänkokemuksemme, opitut tavat ajatella ja toimia sekä sosiaalinen tuki. Resilienssi ei ole kuitenkaan pysyvä ominaisuus ja sitä on mahdollista kehittää.

Miten resilienssiä voi kehittää?

Resilienssin kehittämisessä ja ylläpitämisessä oleellista on vahvistaa omia voimavaroja. Näitä voimavaroja ovat sosiaalinen tuki, omasta terveydestä huolehtiminen, merkityksellisyyden tunne, tunnetaidot ja henkilökohtaiset vahvuudet.

Toimivalla sosiaalisella verkostolla ja läheisillä ihmissuhteilla on myönteinen vaikutus resilienssin kehitykseen, sillä ne vähentävät vastoinkäymisissä koettua yksinäisyyden tunnetta ja tarjoavat tukea ja turvaa, kun elämä kolhii. Terveyden ylläpitämisessä oleellista on elämäntavat, kuten riittävä uni, terveellinen ruokavalio ja liikunnan harrastaminen. Terveydentilaa parantavat myös stressinhallinnan keinot sekä päihteidenkäytön välttäminen.

Merkityksellisyyden tunnetta voit kasvattaa tekemällä asioita, jotka motivoivat sinua ja jotka ovat omien arvojesi mukaisia. Merkityksellisyyden tunnetta elämään voi tuoda esimerkiksi muiden auttaminen tai omien pelkojen voittaminen. Tunnetaitojen kehittäminen taas helpottaa vastoinkäymisissä selviytymistä ja niiden käsittelyä. Oleellisia tunnetaitoja ovat esimerkiksi omien tunteiden tunnistaminen ja niiden säätely. Henkilökohtaisia vahvuuksia tunnistamalla ja niitä hyödyntämällä elämän haasteissa onnistut kehittämään itseluottamustasi. Henkilökohtaisia vahvuuksia voi olla esimerkiksi sosiaaliset taidot, luovuus tai älyllinen uteliaisuus.

Jos sinulla heräsi kysymyksiä resilienssistä tai tarvitset apua sen kehittämiseen, älä epäröi soittaa asiantuntijallemme alla olevaan numeroon.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset