Ihmisellä on elämässään monia rooleja. Saatat tunnistaa sulautuvasi esimerkiksi rooliin lapsena, sisaruksena, vanhempana, ystävänä ja puolisona. Entä huomaatko, millaisia rooleja sinulla on parisuhteessasi? Opimme lapsuudessamme, mikä meissä on hyvää ja arvokasta, sen pohjalta millaisesta käyttäytymisestä meitä rangaistaan ja mistä taas palkitaan. Lisäksi havainnoimme huoltajiemme parisuhteita ja teemme niiden pohjalta olettamuksia, miltä parisuhteen kuuluisi näyttää ja kuinka parisuhteessa toimitaan. Myös meitä ympäröivä ympäristö ja kulttuuri muokkaavat roolejamme, sitä mitä olemme ja mitä haluaisimme olla. Nämä kaikki opit kulkeutuvat aikuisuudessa omaan parisuhteeseemme. Näin ollen sinun ja kumppanisi käsitykset parisuhteen rooleista voivat lähtökohdistanne riippuen olla erilaiset.

Erilaisia rooleja

Parisuhteessa roolejasi saattavat olla esimerkiksi ystävä, kumppani, vanhempi tai rakastaja. Rooliesi pohjalta omaksut itsellesi tietynlaisia tehtäviä ja vastuita. Sukupuoliroolit saattavat vaikuttaa oman roolisi määrittelyyn tai vaihtoehtoisesti ne eivät ole parisuhteessanne merkityksellisiä. Yleisestikin sukupuoliroolit ovat tällä hetkellä kulttuurisessa murroksessa, jossa vastuun jakautuminen pohjautuu pitkälti keskusteluun. Rooleihin liittyy myös erilaisia valta-asemia.

Roolit voivat muuttua eri elämänvaiheissa ja tietty rooli saattaa korostua tiettynä hetkenä ja muodostua henkilön päärooliksi. Näin voi käydä esimerkiksi tilanteessa, jossa parisuhteeseen syntyy lapsi, jonka myötä vanhemman rooli muodostuu rakastajan tai kumppanin roolia vahvemmaksi. Äitiyden rooli on nostettu vahvasti esiin myös yhteiskunnallisesti.

Joissain tilanteissa parisuhteen roolit saattavat osoittautua epätoimiviksi ja parisuhteelle haitallisiksi. Tällainen esimerkki on parisuhteessa vallitseva vanhempi-lapsi-roolijako. Tällä viitataan siihen, että toinen parisuhteen osapuoli esiintyy suhteessa ohjeistavana tai jopa rankaisevana ja saattaa tehdä runsaasti asioita kumppaninsa puolesta. Lapsiroolissa toinen kumppaneista taas saattaa tukeutua puolisoonsa ja osoittaa käytöksellään vastuuttomuutta ja avuttomuutta. Roolit edesauttavat ja pitävät yllä toisiaan, sillä lapsen rooliin hakeutunut osapuoli saattaa kaivata tukea, mutta loukkaantua ohjeistuksesta. Vanhempiroolissaan toinen taas ottaa kontrollia asioista, mutta kuitenkin paheksuu kumppaninsa passiivisuutta tarjoamatta mahdollisuutta vastuunottoon. Parisuhteen roolit voivat muistuttaa myös sisaruksen roolia, jossa roolijakoa värittää tietty kilpailuhenkisyys kumppaneiden välillä.

Tasa-arvoisuus ja yhteistyö ovat tärkeitä tekijöitä parisuhteelle, vaikka vain harvoin suhteen valta-asemat jakautuvat täysin puoliksi. Vallan ja kontrollin tarve voi syntyä esimerkiksi aiemmista kokemuksista, joissa on ollut alistetussa tai epävarmassa asemassa. Toiset taas omaavat luonnostaan enemmän piirteitä määrätietoisuudesta ja järjestelmällisyydestä. Niin kauan lähtökohdat ovat hyvät, kun valta-asetelma parisuhteessa palvelee molempien tarpeita, kumpikin pystyy ilmaisemaan mielipiteensä ja näitä näkökulmia arvostetaan. Epäterve valta-asema ilmenee, kun toinen ei pysty ilmaisemaan mielipiteitään, tunteitaan ja tarpeitaan tai niitä ei oteta huomioon. Alistavassa parisuhteessa toinen usein toistuvasti antaa ja toinen ottaa, mikä on pidemmän päälle kuormittava tilanne. Alistaminen parisuhteessa johtaa alhaisempaan parisuhdetyytyväisyyteen ja autonomian tunteen menettämisestä johtuviin negatiivisiin tunteisiin.

Irti haitallisista rooleista

Ongelmia parisuhteen rooleista seuraa usein silloin, kun itsellä on rooleja, joita ei tarvitse tai halua omistaa, tai jotain rooleista ei huomioida tarpeeksi. Mikäli huomaat, että omaksumasi rooli parisuhteessa on haitallinen itsellesi tai kumppanillesi ja aiheuttaa tyytymättömyyttä, voit yrittää muuttaa sitä. Lähtökohtana muutoksessa on roolin tunnistaminen ja tiedostaminen.

Omista menneisyyden pohjalta syntyneistä odotuksista ja asenteista sekä tarpeista on syytä keskustella, jotta molemmat osapuolet saavat täytetyksi rooleihin kuuluvat tarpeensa. Molemmilla kumppaneista on vastuu panostaa suhteeseen ja rakentaa sitä. Roolien muuttaminen voi vaatia paljonkin aikaa ja kärsivällisyyttä, minkä vuoksi ulkopuolisen tuen hakemista on syytä harkita parisuhteen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Parisuhteen ja henkilökohtaisten haasteiden edessä voit olla yhteydessä asiantuntijoihimme, oikean avun ja tuen löytämiseksi.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset