Seksuaalisuus kulkee ihmisen mukana läpi elämän muuttaen matkan varrella muotoaan. Seksuaalisuus ei tarkoita pelkästään seksiä, vaan sillä viitataan ihmisen perusominaisuuteen, johon kuuluvat esimerkiksi sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen ja lisääntymiseen liittyvät asiat, sekä nautinto, halu ja läheisyys. Seksi taas on toimintaa, jolla seksuaalisuutta ilmaistaan, ja joka tuottaa seksuaalista mielihyvää. Seksiin lukeutuu näin ollen niin kosketus, hellyys, ajatukset, mielikuvat kuin tunteetkin. Nautinnon saaminen on omasta seksuaalisuudesta huolehtimista ja siihen voi pyrkiä joko yksin tai toisen osapuolen kanssa. Parisuhteessa seksi ja seksuaalisuus voi parhaimmillaan olla voimavara, joka vahvistaa suhdetta, auttaa rentoutumaan ja lisää kiintymystä parisuhteen osapuolten välillä.

Millaista seksuaalisuus on parisuhteessa?

Median antama kuva seksistä voi olla usein hyvin yhdyntäpainotteista, mikä voi luoda parisuhteeseen tiettyjä ennakko-oletuksia ja kyseenalaistuksia seksistä. Ehkä mietit, onko parisuhteessanne tarpeeksi seksiä tai onko seksielämänne niin sanotusti normaalia. Normaali on tässä suhteessa kuitenkin väärä sana kuvaamaan kenenkään seksielämää, sillä seksin ja seksuaalisuuden toteuttamiseen on yhtä monia tapoja kuin on niiden toteuttajiakin. Ei siis ole merkitystä sillä, kuinka usein seksiä on parisuhteessa tai kuinka seksuaalisuutta parisuhteessa yhteisten pelisääntöjen mukaisesti toteutetaan. Merkityksellisempää on, kuinka tyydyttävää seksi parisuhteessanne on juuri teidän elämäntilanteeseenne nähden.

Seksuaalisuuden tärkeys osana elämää vaihtelee eri ihmisten ja elämäntilanteiden kohdalla. Tyytyväisyys parisuhteen seksielämään heijastelee tyytyväisyyttä parisuhteeseen itsessään. Hyvän seksielämän saavuttaminen parisuhteessa edellyttää luottamusta, avoimuutta, arvostusta ja sekä toisen että omien rajojen kunnioittamista. Parisuhteen tulee luoda tilaa nautinnollisille ja turvallisille tavoille rakentaa toimivaa seksuaalisuutta yhdessä. Seksuaalisuudelle on hyvä varata myös parisuhteessa aikaa, sillä arjen kiire ja siitä johtuva väsymys voivat helposti olla esteenä läsnäololle, jota nautinnon saavuttaminen vaatii.

Seksuaalisuuden pelisäännöt parisuhteessa

Parisuhteen seksielämään liittyvistä rajoista ja toiveista olisi hyvä puhua avoimesti jo parisuhteen alussa ja tarkistaa tilannetta aika ajoin läpi parisuhteen. On tärkeää, että omat tarpeet ja toiveet uskaltaa ottaa puheeksi, ja toisaalta on myös avoin kuulemaan näitä asioita kumppaniltaan. Parisuhde ylipäätään, ja siten myös seksuaalisuus, saattavat vaatia toisinaan joustoa ja kompromisseja. Omat seksuaalioikeudet ovat kuitenkin kaikista tärkeimpiä, eikä kenenkään tule tehdä mitään, mikä ei itsestä tunnu hyvältä, vaikka kumppani sitä pyytäisi. 

Seksi ja läheisyys parisuhteessa on molempien vastuulla, mutta kukaan ei ole vastuussa toisen tyydyttämisestä. Toimiva parisuhde luo tilan ratkaista seksuaalisuuteen liittyviä ongelmia yhdessä ja mikäli yhteistä ratkaisua on haastavaa löytää, voi aina kääntyä ammattilaisen puoleen. Voit aloittaa soittamalla asiantuntijoillemme. Myötätuntoinen lähestyminen ja hyväksyntä omaa ja toisen seksuaalisuutta ja kehoa kohtaan auttaa rakentamaan parisuhteen luottamusta ja toimivaa seksielämää.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset