Erityisherkkyys on puhuttanut viime aikoina enenevissä määrin. Kyse ei ole mielenterveydenongelmasta tai sairaudesta, vaan perinnöllisestä persoonallisuuden piirteestä, joka aiheuttaa ulkoisten ärsykkeiden voimakkaampaa käsittelyä hermojärjestelmässä. Parisuhteiden kannalta sillä voi olla kuitenkin jokseenkin samankaltaisia vaikutuksia kuin mielenterveyden haasteilla.

Erityisherkkyys on kohtalaisen yleistä. Arvioiden mukaan jopa joka viides ihminen luokiteltaisiin erityisherkäksi. Mikäli tunnet väkijoukot kuormittaviksi ja uuvut sosiaalisissa tilanteissa, olet herkkä äänille, tuntoaistimuksille ja valoille, tai koet muutokset hankaliksi sekä muiden ihmisten tunnetilat vaikuttavat sinuun vahvasti, saatat olla erityisherkkä. Muita erityisherkkyyteen liittyviä asioita ovat esimerkiksi halukkuus välttää väkivaltaisia elokuvia niiden järkyttävyyden vuoksi, tarve palautumiseen yksin ilman ärsykkeitä sekä vahvat tunteet ja syvälliset ajatukset.

Erityisherkkä parisuhteessa

Herkkyys ympäristölle voi aiheuttaa eritysherkän ihmisen parisuhteeseen haasteita. Intensiivinen tietoisuus muista ihmisistä saattaa johtaa kumppanin sanojen, tekojen ja eleiden ylianalysoimiseen. Myös kumppanissa häiritsevät piirteet voivat korostua voimakkaampina kuin muut ne kokisivat. Parisuhteen epävarmuus osaltaan aiheuttaa stressiä ja huolta, jonka erityisherkkä kokee voimakkaasti. He myös usein välttelevät konflikteja niiden stressaavuuden vuoksi.

Erityisherkät ihmiset ovat taipuvaisia hakemaan parisuhteelta syvällisyyttä ja merkityksellisyyttä. Koska he ovat herkkiä muiden tunteille, ovat he usein myötätuntoisia, avoimia ja ystävällisiä. Sudenkuoppa tulee eteen siinä, että erityisherkät ihmiset ovat alttiita hyväksikäytölle. Heidän halukkuutensa auttaa voi kostautua, mikäli he itse toistuvasti antavat ja kumppani vain ottaa. Omasta hyvinvoinnista tulisikin pitää tarkasti huolta uupumuksen välttämiseksi.

Mitä erityisherkkyydelle voi tehdä?

Koska erityisherkkyys on persoonallisuuden piirre, ei sitä voi muuttaa tai parantaa. Tasapainoisen parisuhteen ja oman jaksamisen eteen voi kuitenkin tehdä toimenpiteitä ja siten pyrkiä välttämään itselle, kumppanille tai parisuhteelle seuraavat haasteet. Ensiksikin hyväksy oma herkkyytesi ja pyydä myös kumppaniasi kunnioittamaan sitä sinussa. Herkkyys on hyvä piirre ja sinulla on oikeus tuntea niin kuin tunnet.

Laita omat tarpeesi muiden tarpeiden edelle. Voit olla muille tukena, mutta tehtäväsi ei ole kannatella ketään. Tarpeidesi tunnistaminen tai kommunikoiminen kumppanille voi tuntua haastavalta, mutta ilman sitä ette kumppanisi kanssa voi kohdata tarpeitasi, saati täyttää niitä. Kommunikointi on tärkeää myös yliajattelun seurauksena syntyvien väärien tulkintojen välttämiseksi. Muista, että ei on sana, jota saa käyttää. Voit kieltäytyä ja asettaa rajoja, jos oma jaksamisesi sitä vaatii. Jos tarvitset aikaa rauhoittua ulkoisten ärsykkeiden aiheuttamasta kuormituksesta, ota sitä itsellesi.

Mikäli parisuhteesi tai muu elämäntilanteesi tuntuu kuormittavalta ja tarvitset apua, voit olla yhteydessä asiantuntijoihimme oikean avun löytämiseksi.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset