Mielenterveyttämme muovaavat monet tekijät, jotka voivat olla ulkoisia tai sisäisiä. Ulkoiset tekijät liittyvät ympäristön olosuhteisiin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin, ja ne riippuvat paljolti yhteiskunnan rakenteista. Sisäiset tekijät taas liittyvät yksilön perimään, terveydentilaan, sosiaaliseen verkostoon, ihmissuhde- ja tunnetaitoihin sekä elämäntapoihin.

Mielenterveyden suojatekijät ylläpitävät mielenterveyttä ja vähentävät mielenterveyshäiriöiden puhkeamisen riskiä, kun taas riskitekijät voivat altistaa meidät eri mielenterveyden oireilulle. Kaikilla meistä on tiettyjä mielenterveyden riskitekijöitä, joillakin vähemmän ja joillakin enemmän. Useammankaan riskitekijän kasaantuminen ei kuitenkaan tarkoita, että mielenterveyden häiriöön sairastuminen olisi vääjäämätöntä.

Mielenterveyttä suojaavat tekijät

Mielenterveyden sisäisiä suojatekijöitä voivat olla esimerkiksi hyvä fyysinen terveydentila, hyvä itsetunto, toimivat sosiaaliset suhteet, riittävät vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaidot sekä perimätekijät. Ulkoisia suojatekijöitä ovat taas esimerkiksi koulutus- ja työllisyysmahdollisuudet, riittävä toimeentulo ja turvallinen elinympäristö.

Mielenterveyden riskitekijät

Sisäisiin riskitekijöihin kuuluu esimerkiksi yksinäisyys ja kuormittavat ihmissuhteet, käsittelemättömät traumat, krooniset sairaudet, heikko itsetunto, päihdeongelmat ja perimätekijät. Ulkoisia riskitekijöitä voivat olla esimerkiksi köyhyys, kodittomuus, syrjityksi tai kiusatuksi tuleminen sekä väkivalta ja hyväksikäyttö.

Mielenterveys voi alkaa horjua, kun moni riskitekijä kasaantuu. Usein mielenterveyshäiriön puhkeamisen taustalla on lisäksi myös kuormittavia elämäntilanteita ja tapahtumia, kuten läheisen menetys, ero parisuhteesta tai pitkään jatkunut stressi. Riskitekijöiden kasaantuminen ja hankalat elämäntilanteet eivät kuitenkaan tarkoita, että mielenterveyden häiriöön sairastuminen olisi vääjäämätöntä.

Jos oma mielenterveytesi mietityttää sinua ja tarvitset pikaista keskusteluapua, älä epäröi soittaa asiantuntijallemme alla olevaan numeroon. Voimme yhdessä pohtia ratkaisuja ongelmiisi.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset