Masennukseen liittyy monenlaisia oireita, jotka vaikuttavat mielialan lisäksi ajatteluun, itsetuntoon, ihmissuhteisiin, työ- ja opiskelukykyyn ja fyysiseen hyvinvointiin. On kuitenkin luonnollista, että jokainen kokee jossain elämäntilanteessa masentunutta mielialaa, murhetta, väsymystä tai uupumusta. Jos oireet ovat ohimeneviä, eivät vaivaa suurta osaa päivästä, eivätkä vaikuta toimintakykyyn, ei kyseessä todennäköisesti ole masennustila, vaan normaaliin elämään kuuluva alakuloinen jakso. Tällöin on tärkeää pohtia mistä koetut tunteet ja ajatukset kumpuavat, ja miten niitä voisi helpottaa. Keskustelu ystävän tai ammattilaisen kanssa voi auttaa.  

Masennuksen oireiden kirjo  

Masennustilaan liittyy monenlaisia oireita, jotka vaikuttavat mielialan lisäksi ajatteluun, itsetuntoon, ihmissuhteisiin, työ- ja opiskelukykyyn ja fyysiseen hyvinvointiin. Keskeisimmät masennuksen oireet ovat masentunut mieliala sekä mielihyvän tai mielenkiinnon menettäminen. Muita tyypillisiä oireita ovat unettomuus tai lisääntynyt unen tarve, väsymys, merkittävä painon nousu tai lasku ruokahalun muutosten myötä, liikkeiden hidastuminen tai motorinen levottomuus, ajatusten hidastuminen tai kiihtyminen, keskittymisvaikeudet, muistivaikeudet, vaikeus tehdä päätöksiä, arvottomuuden ja alemmuuden tunteet, syyllisyyden tunteet, toivottomuuden tunteet sekä itsemurha-ajatukset tai -suunnitelmat. Oireet ovat yksilöllisiä eikä kaikilla masentuneilla esiinny kaikkia edellä mainittuja oireita.  

Masennusoireiden kesto 

Masennuksen oireet voivat kestää yhtäjaksoisesti viikkoja, kuukausia tai pitkäaikaisessa masennustilassa jopa vuosia. Masennustilan diagnosointi edellyttää usean oireen samanaikaista esiintymistä kahden viikon ajan. Kroonisella eli pitkäaikaisella masennuksella tarkoitetaan lievää masennusta, joka voi kestää lähes yhtäjaksoisesti ainakin kaksi vuotta. Masennusjaksojen välillä voi olla normaalin mielialan jaksoja, mutta ne eivät kestä kuin muutaman viikon. 

Jos sinua mietityttää jokin masennuksen oireisiin liittyen, voit  soittaa  meille, niin selvitetään asiaa yhdessä. Jos itsetuhoiset ajatukset ovat sietämättömiä tai ottamassa vallan, on syytä hakeutua suoraan päivystykseen tai soittaa hätäkeskukseen.  

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset