Tahaton lapsettomuus ja lasten saamisen haasteet ovat kriisi parisuhteelle. Lapsettomuus rasittaa sekä yksilöä, että parisuhdetta. Lapsettomuuteen voi liittyä yksinäisyyttä ja häpeää, sillä asia on monille herkkä, eikä sitä haluta jakaa välttämättä parisuhteen ulkopuolisten ihmisten kanssa. Esteenä voi olla tunne, etteivät muut osaisi samaistua tilanteeseen. Ehkä vain kumppanisi ja lääkärisi ovat tietoisia lapsettomuudestanne ja kumppanisikin reaktiot tilanteeseen saavat teidät asettumaan eri puolille keskustelua. 

Lapsettomuuden käsittely

Ihmiset käsittelevät kriisejä eri tavoin. Toisen sulkeutuessa saattaa se näyttäytyä välinpitämättömyytenä ja tunteettomuutena, kun taas toisen katastrofiajattelu voi tuntua liioittelulta. Käsittelytapojen erilaisuus voi aiheuttaa parisuhteeseen edelleen jännitteitä ja ristiriitoja. Konflikteja aiheuttavat esimerkiksi eriävät mielipiteet siitä, kenelle asiasta kerrotaan vai kerrotaanko lainkaan, milloin haetaan apua, tai mitä tehdään, mikäli toivottu raskaus ei tapahdukaan.

Lapsettomuus voi aiheuttaa sosiaalista eristäytymistä. Ehkä sinusta tuntuu, että kotoa poistuessasi et muuta näekään kuin vauvoja ja raskausmahoja, eikä tilannetta helpota, mikäli lähipiirissäsi muut saavat iloisia raskausuutisia kerrottavikseen. Omaa pettymystä voi haluta hallita sillä, ettei enää näe ihmisiä, jotka tuovat lapsettomuuden tuomat tunteet vahvemmin pintaan.

Lapsettomuuden vaikutus hyvinvointiin

Lapsettomuus uhkaa hyvinvointia ja siksi olisikin syytä kiinnittää erityistä huomiota omaan ja kumppanin jaksamiseen. Muistakaa, että olette tiimi ja lapsettomuus koskettaa teitä molempia, vaikkette reagoisi siihen samoilla tavoilla. Antakaa toisillenne tukea ja ymmärrystä. Kummankaan ei tarvitse osata korjata tilannetta, vaan läsnäolo on asia, jonka voitte toisillenne tarjota. Puhukaa avoimesti peloistanne ja huolistanne toisillenne.

Lapsettomuuden myötä seksuaalisuus ja läheisyys parisuhteessa usein muuttuu. Alun innostus kääntyy helposti ajoitetuksi suoritukseksi, jota seuraa pettymys, kun raskaustesti edelleen näyttää negatiivista tulosta. Läheisyyttä voi pyrkiä rakentamaan uudelleen esimerkiksi yhteisten treffi-iltojen avulla, jolloin voitte vapaasti nauttia toistenne seurasta ilman suorituspaineita. Negatiiviset ajatukset ja tunteet voivat kääntyä myös omaa kehoa kohtaan, mikäli kokee riittämättömyyttä lapsettomuuden vuoksi ja tuntee, ettei oma keho toimi, kuten sen kuuluisi.

Epäonnistuneet raskautumisyritykset osaltaan saattavat aiheuttaa pelkoja siitä, että kumppani jättäisi parisuhteen ja etsisi itselleen uuden kumppanin, jonka kanssa tilanne voisi olla helpompi. Mikäli lapsettomuuteen liittyy keskenmenoja, lisää se edelleen surua ja kuormitusta. Keskenmenot altistavat ahdistukselle ja masennukselle sekä onnistuneen raskauden jälkeiselle masennukselle.

Avun hakeminen

Tukea lapsettomuuteen on hyvä hakea myös parisuhteen ulkopuolelta, joko luotettavilta läheisiltä, vertaistuesta tai ammattilaiselta. Vaikka lapsettomuus koettelee teitä nyt, voi elämäntilanteenne vahvistaa teitä parina. Voit aloittaa avun hakemisen soittamalla asiantuntijoillemme.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset