Kaamosmasennus on yksi masennuksen muodoista. Kaamosmasennuksessa oireilu alkaa toistuvasti aina pimeiden talvikuukausien tullen. Tyypillisesti oireet alkavat ilmetä lokakuussa ja kestävät helmi-maaliskuuhun saakka. Kesällä masennusoireita ei ilmene.

Kaamosmasennuksen oireet ovat pitkälti samanlaisia kuin tavanomaisessa masennuksessa. Oireisiin kuuluu muun muassa alakuloisuus, väsymys, toivottomuuden tunteet, kyvyttömyys kokea mielihyvää, unentarpeen lisääntyminen, fyysisen aktiivisuuden väheneminen ja ruokahalun kasvu. Kaamosmasennuksen oireille on tyypillistä niiden voimistuminen iltapäivisin sekä oireiden paheneminen iän myötä. 

Toistuvasta kaamosmasennuksesta kärsii väestössä noin 1%. Talvikuukausina koettua lievää kaamosoireilua ilman varsinaista diagnosoitavaa masennustilaa kutsutaan kaamosrasitukseksi ja sitä esiintyy noin yhdellä viidestä.

Kaamosmasennuksen diagnosointi ja hoito

Kaamosmasennuksen diagnosoinnista ja hoidon suunnittelusta vastaa lääkäri. Hoidossa tyypillisesti käytetään valohoitoa. Valohoito toteutetaan kirkasvalohoitolampuilla, joiden valossa masennuksesta kärsivän tulee viettää päivittäin noin 30-60 minuutin ajan. Hoito tehoaa parhaiten aamuisin ennen kello yhdeksää.

Valohoito on tutkitusti tehokas tapa hoitaa kaamosmasennusta: noin neljällä viidestä masennusoireilu lievittyy hoidon myötä. Valohoito auttaa myös kaamosrasitukseen. Ennen hoidon toteuttamista on suositeltavaa konsultoida lääkäriä, sillä kirkasvalolamput voivat joillakin ihmisillä aiheuttaa haitallisia sivuvaikutuksia. 

Kaamosmasennuksen oireilua voi valohoidon ohella lievittää myös säännöllisellä kuntoliikunnalla. Liikunnan säännöllinen harrastaminen tutkimusten mukaan vähentää valohoidon tarvetta siten, että valohoitoa tarvitsee käyttää 2-3 viikossa päivittäisen käytön sijaan. Liikuntaa on erityisen suositeltavaa harrastaa ulkona päiväsaikaan aurinkoisina talvipäivinä.

Jos kärsit kaamosmasennuksesta ja tarvitset keskusteluapua oireiden kanssa pärjäämisessä tai ohjausta hoitoon, älä epäröi ottaa yhteyttä asiantuntijaamme alla olevaan numeroon.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset