Ikääntymiseen liittyy runsaasti muutoksia, jotka vaativat sopeutumista ja menetysten kohtaamista. Osa muutoksista on positiivisia, kun osa puolestaan negatiivisia. Ikääntyvillä myönteiset tunteet lisääntyvät sekä itsetuntemus ja voimavarat ovat lisääntyneet elämänkokemuksen myötä. Negatiivisiin muutoksiin saattaa kuulua toimintakyvyn heikentymistä, itsemääräämisoikeuden tai läheisten ihmissuhteiden menettämistä sekä mahdollinen sairastuminen. Ikääntyminen ja sen tuomat muutokset ovat kuitenkin yksilöllisiä.

Eläkkeelle jääminen

Eläkkeelle jääminen merkitsee usein uuteen elämänvaiheeseen siirtymistä. Siihen saattaa liittyä surua, helpotusta, pelkoa tai innostusta. Omien roolien ja vastuiden muutokset vaativat sopeutumista ja henkilö saattaa joutua tekemään surutyötä luopuessaan entisestä arjestaan. Eläköityessä usein myös taloudellinen tilanne muuttuu, mikä voi aiheuttaa huolia. Eläköityessä moni myös alkaa ajattelemaan oman elämänsä rajallisuutta, mikä voi aiheuttaa pelkoa. Eläkkeelle jääminen tarjoaa kuitenkin aikaa uusille ja mielekkäille harrastuksille sekä sosiaalisille suhteille, jotka tukevat mielenterveyttä ikääntyessä.

Mielenterveyden ylläpitäminen ja vahvistaminen

Ikääntyessä mielenterveyttä voidaan ylläpitää pääosin samoin tavoin kuin muissakin elämänvaiheissa, mutta etenkin yksinäisyyttä ehkäisevät sosiaaliset suhteet ja yhteisöihin kuuluminen sekä erilaiset valinnan mahdollisuudet korostuvat vanhenemisen myötä. Rutiinien säilyttäminen arjessa tuo elämään jatkuvuutta ja rytmiä, kun taas terveelliset elämäntavat, kuten terveellinen ruokavalio ja säännöllinen liikunta pitävät yllä terveyttä ja jaksamista. Arkeen on tärkeää sisällyttää itselle mielekästä tekemistä, jonka kokee voimavaraksi itselleen. Esimerkiksi luonnossa liikkuminen tai taide ja kulttuuri voivat tuoda elämään arvokkaita kokemuksia.

Tukea omannäköiseen ikääntymiseen

Masentuneisuus tai merkittävät muistiongelmat eivät ole osa luonnollista ikääntymistä, vaan lääkärin puoleen kääntyminen on aiheellista näissä tilanteissa. Avun vastaanottaminen ja muihin tukeutuminen voi aiheuttaa epämukavuutta ikääntyessä, mutta tuen avulla omannäköisen elämän eläminen vahvistuu, mikä puolestaan lisää mielekkyyden kokemuksia. Mikäli sinulla on ikääntymiseen liittyviä haasteita, voit kääntyä perusterveydenhuollon palveluiden puoleen sekä olla yhteydessä asiantuntijoihimme tuen ja oikean suunnan löytämiseksi.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset