Autismikirjon häiriöitä ei ole mahdollista parantaa, mutta niiden aiheuttamaa haittaa yksilön toimintakyvylle voidaan lievittää terveydenhuollon tarjoamalla hoidolla ja kuntoutuksella. Lääkehoitoa autismikirjoon ei ole, mutta psykiatrisia liitännäishäiriöitä, kuten masennusta tai pakko-oireista häiriöitä, kuitenkin usein hoidetaan lääkityksellä.

Autismikirjolle ei ole olemassa Käypä hoito -suositusta, minkä vuoksi sen hoito ja kuntoutus voivat vaihdella suurestikin eri terveydenhuollon toimipisteissä. Hoito ja kuntoutus suunnitellaan aina yksilöllisesti autismikirjoon kuuluvan henkilön tarpeiden mukaan. Autismikirjoon kuuluvat henkilöt eroavat suuresti siinä, kuinka paljon he tarvitsevat terveydenhuollon tukea. Koska autismikirjo vaikuttaa laaja-alaisesti moniin yksilön ominaisuuksiin ja elämän osa-alueisiin, hoito on usein monimuotoista ja voi sisältää esimerkiksi ympäristön tukitoimia, neuropsykologista kuntoutusta ja psykoterapiaa.

Autismikirjon hoito ja kuntoutus lapsilla

Lasten autismikirjon hoito ja kuntoutus suunnitellaan yksilöllisesti lapsen kykyprofiili huomioiden. Lasten autismikirjon hoidossa oleellista on ympäristön, kuten perheen ja koulun, tukitoimet. Tukitoimilla pyritään kehittämään lapsen vuorovaikutustaitoja, toiminnanohjausta sekä tunteiden tunnistamista ja säätelyä. Autismikirjoon kuuluva lapsi hyötyy säännöllisestä ja ennakoitavasta arjesta, aistiherkkyydet huomioonottavasta ympäristöstä ja selkeistä ohjeistuksista ja säännöistä. Hoidossa voidaan hyödyntää myös erilaisia neuropsykologisia kuntoutusohjelmia sekä yksilö- tai ryhmämuotoista puhe- tai toimintaterapiaa tai kognitiivista käyttäytymisterapiaa.

Autismikirjon hoito ja kuntoutus aikuisilla

Autismikirjoon kuuluvat aikuiset voivat tarvita terveydenhuollon tukea esimerkiksi opinnoissa, töissä tai sosiaalisissa suhteissa pärjäämisessä. Erityistä tukea autismikirjoon kuuluva aikuinen tarvitsee usein itsenäistymisen nivelkohdissa, kuten muuttaessa pois lapsuudenkodista tai siirryttäessä opinnoista työelämään. Aikuisten autismikirjon hoidossa voidaan hyödyntää neuropsykologista kuntoutusta tai psykoterapioita, joissa keskitytään kehittämään henkilön sosiaalisia taitoja, tunteidensäätelyä ja hoitamaan autismikirjon liitännäishäiriöitä, kuten masennusta tai ahdistuneisuutta.

Jos sinulla heräsi kysymyksiä autismikirjon hoidosta tai tarvitset neuvontaa hoitoon hakeutumisessa, älä epäröi ottaa yhteyttä asiantuntijaamme alla olevaan numeroon.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset