Masennus on yleisin mielenterveyden häiriö. Siihen sairastuu meistä noin yksi viidestä elämämme aikana ja suurella osalla masennuskaudet uusiutuvat kerran tai useammin. Masennuksen puhkeamiselta tai uusiutumiselta ei voi aina täysin välttyä, mutta sen todennäköisyyttä voi kuitenkin pienentää ehkäisevällä toiminnalla. Ehkäisevän toiminnan ytimessä ovat sosiaaliset suhteet, stressinhallinta ja yleisen terveydentilan ylläpitäminen.

Alla olevat keinot toimivat masennuksen ehkäisemisen lisäksi myös yleisesti mielenterveyden ylläpitämiseen. Niitä on suositeltavaa siis harjoittaa, vaikka et olisikaan aiemmin kärsinyt masennuksesta.

Miten ehkäistä masennusta?

  1. Sosiaalisilla suhteilla on merkittävä vaikutus mielialaamme. Pitkäaikainen sosiaalinen eristäytyminen muista ihmisistä nostaa tutkimusten mukaan masennuksen riskiä. Ystävien, kumppanin tai perheenjäsenten kanssa vietetty laatuaika tuo elämäämme meidän kaikkien tarvitsemiamme läheisyyden, yhteenkuuluvuuden ja merkityksellisyyden tunteita.
  2. Stressinhallinnalla on olennainen osa masennuksen ehkäisemisessä, sillä pitkäkestoinen stressi kuormittaa mieltämme ja kehoamme. Stressiä voi hallita esimerkiksi erottelemalla selkeästi arjen vastuut ja vapaa-aika toisistaan, rentoutumalla ja hemmottelemalla itseään tai harrastamalla itselle mielekkäitä puuhia, joilla onnistuu irrottautumaan huolen aiheistaan ja saamaan onnistumisen kokemuksia. Voit myös kokeilla erilaisia rentoutumis- ja hengitysharjoituksia stressinhallintaan.
  3. Riittävä ja laadukas uni on elintärkeää mielenterveydellemme. Oman unen parantamisessa oleellista on säännöllinen unirytmi, terveelliset elämäntavat ja unihygieniasta huolehtiminen.  
  4. Liikunnan harrastaminen auttaa vähentämään stressiä ja täten ylläpitämään mielialaa. Tärkeää on löytää itselle mieluisa tapa liikkua, jota jaksaa harrastaa säännöllisesti. 
  5. Päihteidenkäytön välttäminen auttaa pitämään aivojen normaalin välittäjäainetoiminnan kunnossa. Päihteet, kuten alkoholi, sekoittavat aivojen kemiallista tasapainoa ja täten nostavat riskiä masennukselle.
  6. Terveellinen ruoka tarjoaa keholle sen tarvitsemat elintärkeät ravintoaineet. Terveellinen ruokavalio pohjautuu yleisille ravitsemussuosituksille.

Joskus masennuskaudet uusiutuvat, vaikka miten yrittäisi huolehtia omasta mielenterveydestään. Tärkeää on tällöin hakea apua omaan pahaan oloon jo varhaisessa vaiheessa. Jos koet olosi masentuneeksi tai epäilet, että masennustilasi on uusiutumassa, voit matalalla kynnyksellä ottaa yhteyttä asiantuntijaamme alla olevaan numeroon ja voimme yhdessä pohtia mitä tilanteellesi on tehtävissä.  

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset