1. Puhelinpalvelun hinta: Asiakkaan soittaessa Mindepuhelimeen (”Puhelinpalvelu”) kuulet puhelun alussa lyhyen nauhoitteen, jossa kerrotaan hintatiedot (2,54 euroa/min). Yhden (1) puhelun enimmäiskesto on rajoitettu noin 19 minuuttiin (euromääräisesti 50,00 euroa), jolloin operaattori (Telia) sulkee puhelinyhteyden. Voit voi soittaa Puhelunpalveluun uudestaan, mikäli asiasi jäi kesken. Operaattorisi laskuttaa puhelun hinnan seuraavan laskutuksen yhteydessä. Puhelinpalvelu on suunnattu yli 18 vuotiaille ja alaikäisten on pyydettävä lupa huoltajalta käyttääkseen palvelua.
  1. Puhelinpalvelun sisältö: Asiakkaan puheluun vastaa Minde yhteistyötyöverkostoon kuuluva terveydenhuollon ammattilainen. Puhelun aikana kuuntelemme ja hahmotamme ongelmasi. Tarkoituksena on, että saat välittömästi apua asiassasi ja voimme hahmottaa yhdessä mahdolliset jatkotoimenpiteet, jotka koemme hyödylliseksi. 
  1. Salassapito: Puhelinpalveluun voi soittaa nimettömänä. Puhelinpalvelussa puheluiden sisältöä ei nauhoiteta ja kaikki puhelut ovat luottamuksellisia. Puhelinpalvelussa ei kerätä tai rekisteröidä asiakkaan tietoja (esimerkiksi nimi, yhteystiedot tai puhelun sisältöä koskevat tiedot). Puhelinpalvelusta ei muodostu asiakasrekisteriä, lue palvelun tietosuojaseloste.  Puhelinpalvelun puhelimet ovat suojattuja (näyttölukitus ja kasvo – tai sormenjälkitunnistin). Asiakkaan puhelinnumero pysyy salassa eikä sitä ole oikeutta luovuttaa kolmannelle. Asiakkaan puhelinnumero poistetaan viimeistään 30 vrk sisällä. 
  1. Salassapitovelvollisuus ja siitä tehtävät poikkeukset: Puhelinpalvelussa toimivat terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat  velvollisia salassapitosäännösten estämättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä (thl.fi). Ilmoitus on tehtävä viipymättä. 

Terveydenhuollon ammattihenkilö henkilö saa myös salassapitovelvollisuuden estämättä ilmoittaa poliisille henkeen tai terveyteen kohdistuvan uhkan arviointia ja uhkaavan teon estämistä varten välttämättömät tiedot, jos henkilö tämän lain mukaisia tehtäviä hoitaessaan on saanut tietoja olosuhteista, joiden perusteella hänellä on syytä epäillä jonkun olevan vaarassa joutua väkivallan kohteeksi. 

Rikoslain 15 luvun 10 §:n perusteella  terveydenhuollon ammattihenkilön on ilmoitettava poliisille tai sille, jota vaara uhkaa, jos hän saa tietää suunnitteilla olevasta törkeästä rikoksesta, ja rikos olisi vielä estettävissä.